Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. 25°22',5 N.b.; 64°53',5 W.L. r. h. 1. N. 47° O.

9. 5°7',1 Zb.; 43°57',1 O.L. r. h. L N. 57° W.

10.105°2'27" O.L. r. h. 1. Z. 20° O. n.*37045'45" W.L. r. b. 1. Z. 16° W. 12.18°36'3" W.L. r. h. b N. 1°,5 O. 13. 104°17'30"O.L. r. h. 1. Z. 18° O. 14.25°37'W.L. r. h. 1. N. 23° O. 15. 2408'15" W.L. r. h. 1. N. 28°,5 W. 16.19°48'W.L. r. h. 1. N. 8° W. 17.33°34/56//W.L. r. h. 1. N.5°0. ,

18. NO y4 O 28,3 mijl, daarna ZO 1/4 Z.

19. ZOtO 58,8 mijl, daarna NOtN.

20. 20°45',4 Z. b. r. h. 1. N. 66°,5 W. 21.19031'59"N.b. r. h. 1. N. 87°,5 W.

22. 36°30'55" N.b. r. h. 1. N. 89° W.

23. 27°26'N.b. r. h. 1. N. 81°,5 W.

24. 8°28'30" N.b. r. h. 1. Z. 78°,5 O.

25. 7°33'30" N.b. r. h. 1. Z. 83° O.

26. 45°32',3 Z.b. r. h. 1. Z. 77° W.

27. 6°44'3" Z.b.

28. 52°10'42" N.b.

29. 47°33/51//N.b.

30. 40°41'll"Z.b.

31. 20°53'45" N.b.

32. 40°28/36// Z.b.

33. 67°53'25" N.b.

34. 27°24'14" N.b.

35. 56°52'40" Z.b.

36. W.T. van doorg. = 8u53m298. 27°28/24// Z.b.

37. W.T. van doorg. = 9u49m5B.

37°29'51" Z.b.

38. öl°7/13"N.b. r. h. 1. N. 89°, 1 O.

misw.=—13°,9. .

39. 35°29"4" N.b. r. h. L N. 88°,5 O.

misw. =-f-5°,5.

40. 54017'32" N.b. r. h. 1. N. 88°,8 W.

misw.=+5°,2.

41. 37°37'5" N.b. r. h. N. 89°,6 W.

misw. =—7°,6.

Tiende Afdeeling.

Plaatsbepaling door twee hoogtewaarnemingen.

1. 25°51' Nb ; 23°33',8 W.L. 2.49°ll/,3N.b.; 7°7',7 W.L.

3. 54°35',8 N.b.; 45°4/,8 W.L.

4. Volgens S. 2°33' N.b.; 28°21',6 W.L.

gew. S. 2°32',9 N.b.; 28°21',6 W.L.

5. Volgens S.31°2',9N.b.; 39°17/,5W.L. • „ gew. S. 31°2',6 N.b.;

39°17',4 W.L.

6. Volgens S. 26°26',4 N.b.; 17°17' W.L.

S.H. 26026',5 N.b.; \1°\V,\ W.L.

7. Volgens S. 45°23' Z.b.; 113°33/,5 O.L.

„ S.H. 45°22',4 Z.b.; 113°33' 7 O.L.

8. Volgens S.H. 48043^4 N.b.;

57°14',2 W.L. • „ gew. S. 48°43',5 N.b.; 57°12',9 W.L.

9. Volgens S. 22°33'N.b.; 28°20',8 W.L.

„ S.H. 22°33',3 N.b.; 28°21'W.L.

10. Volgens S. 2°32',3 N.b.; 28°21', 1 W.L.

„ S.H. 2°32',6 N.b.;

28°21/,lWr.L.

11. Volgens S.H. 18°53',8 Z.b.;

79°33',7 W.L. „ gew. S. 18053',6 Z.b.; 79°33/,6 W.L.

12. 50°9',9 Z.b.; 67°31',8 W.L.

Elfde Afdeeling.

Stand en gang tijdmeter.

1. —lu12m168,15.

2. +0u54m228,51. k'^

3. —0u37m308,73.

4. +0u35m168,2. Gang = —18,57.

5. —4u50m468,l. Gang = +29,95. 6.Stand = +lu49mllB,7. Aanw. tijdm.

te 0U M. T. Amsterdam = 9a5lm16B,2. .7. Stand tot M. T. Amsterdam = — _l«24m98,5. Stand tot M. T. Gr. = —lu43m41B,6. 8. Stand= -2u6m388,8. Gang = — 3S,6. 9.Stand = +l"27m568,7. Gang = rf38.

Twaalfde Afdeeling.

Watergetijden.

1. Middag, lu, 2U, 3U, 4U enz.

—50; —52; —38; —1; 55; 100;

Sluiten