Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

inleiding ix

documenten',

I. Onderhandelingen over dqn invoer van koloniale

artikelen, 1—2 *

II. Onderhandelingen over den invoer van Engelsen

berg- of klipzout, 3—15 5

III. Onderhandelingen over den invoer van Nederlandsche boter in Engeland, 16—25 28

IV. Onderhandelingen over de heffing van de lastgelden, 26-34 40

V. Onderhandelingen over de heffing van loodsgelden

en andere rechten, 35—46 56

VI. Vertoogen over de tariefwetgeving van 12 Juli

1821 en 26 Augustus 1822, 47-58 68

VII. Onderhandsch aanbod over een handelsverdrag,

59-60 103

VIII. Onderhandelingen over een handelsverdrag:

a. De differentieele scheepvaartrechten, 61—95, 105

b. De onderhandelingen over een handelsverdrag, 96-153 161

IX. De houding der Nederlandsche regeering tegenover

de orders in council, 154—165 321

registers:

Register van personen 259

Register van schrijvers 3^2

Register van plaatsnamen • ■ ■ 363

Herkomst der stukken 365

Drukfouten 366

Sluiten