Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben in de beteekenis der verminderingen, die Huskisson in dezen tijd reeds had ingevoerd. Engeland was bezig zijn tarieven op te stellen, die den overgang van beschenning. naar den vrijen handel zouden vormen; dat hebben wij niet begrepen, wij waardeerden niet de tendens, maar zagen slechts de ook nu'nog weinig bevredigende hoogte van het Engelsche tarief. Vandaar onze weinige toeschietehjkheid. Tegenover de Engelsche eischen hielden wij bovendien vast aan ons pas opgestelde tarief; wij hadden juist de protectie in onze economische wetgeving algemeen ingevoerd; zoo spoedig konden wij onzen geest niet aan den invloed ervan onttrekken.

Niet alleen een economisch, maar ook een psychologisch conflict dus tusschen beide volken laten de onderhandelingen met Engeland zien. Begin 1826 zijn zij mislukt. Tevergeefs zijn zij nochtans niet gevoerd. Zij hebben ons voorzichtiger gemaakt en menigen steen des aanstoots, die aan een latere overeenkomst in den weg had kunnen staan, verwijderd.

Over het verloop van deze onderhandelingen verschaft deze bundel het toelichtende materiaal.

Sluiten