Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

acknowledge the receipt of the official note of M. de Nagell, dated the 5th instant *), conveying the notification that H. R. H. had been pleazed to extend the operation of the law of the I2#ï of March last to the ist January 18152), by which till the Jatter period the import of salt, the produce of H. M. dominions, into the United Provinces will be admitted on the same duties as are payable on the import of salt, the produce of Portugal and Spain. In this decision the undersigned cannot avoid stating that he sees with pleasure an addictional instance not less of the prince sovereigns favorable regards to the welfare of the british nation to the real interests of bis own country properly understood.

The undersigned trusts the advantage of both as resulting from the absolute repeal of the obnoxious duties, prohibiting in effect the import of british salt into the United Provinces, will be so keenly feit by H. R. H., that long before the expiration of the temporary suspension of these duties they will be perrnanently and absolutily revoked *).

No. 14. —1814, Mei 9. — DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DORDRECHT AAN VAN HOGENDORP4).

De Britsche minister begint met zijne tevredenheid

te betuigen over de temporaire ontlasting van verbiedende rechten op den invoer van het klipzout gelegd en door Z. K. H. daarvan vooralsnu ontheeven in navolging van eene temporaire ontheffing van inkomend regt in Engeland aan den invoer van Hollandsche stijfsel vergunt. Daar dus beide dese ontheffingen temporair zijn, zowel die van de belasting in Engeland van de Hollandsche stijfsei, als die van het Engelsche klipzout in Holland, schijnen deze artikelen in de beide landen over en weder gelijk te staan en geene reeden van beklag aan den Engelschen minister over te laten, misschien zelfs zou de schaal thans zeer in 't voordeel van de Engelsche overslaan, in zooverre er thans veel meer Engelsch zout hier

R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 5 Mei 1814, U. S. 276. *) No. 12.

•) Zie over het verloop der besprekingen over de zoutvaart ook Van Hogendorp, Brieven en Gedenkschriften, V, 78 v.v.

*) R. A., coll. Goldberg, 129. — Van Hogendorp was reeds 6 April 1814 als Secretaris van Staat voor de Buitenlandsche Zaken vervangen door Van Nagell tot Ampsen.

Sluiten