Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaansche en Portugeesche schepen drukt; dat zij niet zullen spreken van het gevaar, waaraan de Nederlandsche schepen, derzelver equipagiën en bdingen worden blootgesteld, doordien de scheepskapiteinen, óf op last hunner reeders óf uit zucht derzelver belangens te behartigen, bij voorkeur de Fransche havens boven de Engelsche aandoen, wanneer zij door nood gedrongen zijn in te lopen, ofschoon dan ook de gelegenheid daartoe minder gunstig zij; dat zij eveneens zullen zwijgen van het bezwaar van zulke aanzienlijke onkosten op schepen, die genoodzaakt zijn in eene Engelsche haven hunne toevlucht te neemen, daar het genoeg is deze onderwerpen aan te stippen om alle derzelver gevolgen door deze Kamer te doen doorzien;

dat de geheele assurantie, en daaronder ook de Engelschen zelve, dadelijk zijn geïnteresseerd om de regten tot zodanige matige hoogte te bepalen, dat niet een schipper dikwerf schip en goed wage om ten nutte zijner reeders havens te vermijden, waar de veiligheid tot zoo hoogen prijs wordt gekocht, zooals dit bij een ieder, dit

vak van handel kennende, vanzelve in het oog loopt.

[Verzoeken, dat de Kamer voor de Nederlandsche schepen geüjkstelling met de Amerikaansche en Portugeesche t.o.v. de genoemde rechten tracnte te verkrijgen.]

Na 37. _ 1.823, Augustus 14. — CLANCARTY AAN VAN NAGELL

Whereas by an act passed in the f ourth year of his present Maiesty's reign, entitled „An act to authorise H. M. under certain ckcumstances to regulate the duties and drawbacks on goods unported or exported in foreign vessels, and to exempt certain foreign vessels from pilotage" ■), H. M. is authorised by and with the advice of his privy councü or by any order or orders m council in all cases, in which british vessels of less burthen than sixty tons are not required by law to take pilots, to exempt foreign vessels being of less burthen than sixty tons from taking on board a püot to conduct them into or from any of the ports of the United Kingdom, any law, custom or usage to the contrary notwithstan-

M R A.. Buitenlandsche Zaken, exh 15 Augustus itej, L S. 3331») De wet fc van 18 Juli 1823 (4 Geo. IV, cap. 77). de daarop gebaseerde Order in Council van 21 Juli d.a.v.

Sluiten