Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om gebruik te maken van de bepaling van het ge art. der wet van den 26 Augustus 1.1.

De behandeling dezer gewigtige zaak wordt namens Z. M. door den ondergeteekenden minister van Buitenlandsche Zaken aan het beleid en de bijzondere «org van den baron Fagel aanbevolen, verlangende Z. M., dat hij geene gelegenheid late voorbijgaan om die levendig te houden en de gezindheid van het Britsch gouvernement daaromtrent te ontwaren. En zal hij niet verzuimen zoodra mogelijk verslag te doen van de mdrukken, welke hij bespeuren zoude, dat zijne mededeelingen en gesprekken zouden mogen teweegbrengen, om langs dien weg aanZ. M. gelegenheid te geven om zich te beraden over de verdere voorschriften en maatregelen, welke het noodig zoude kunnen worden hem te doen geven of te nemen.

No. 56. — 1823, April 8. — van nagell aan h. fagel l).

j Mr. Canning étant déja en possession d'une note

relative au transit, le roi a décidé que V. Exc. pourra maintenant également remettre .celle qui a été préparée par suite de ma lettre du ij** février *), et que je lui renvoye par copie telle qu'elle s'est trouvée jointe a mon rapport susdit.

J'ajouteraipour rinformationde V.Exc, que paree que ces not es ont également pour objet les intéréts commerciaux des deux royaumes, le roi laisse aux lumières et a la bonne direction de V. Exc. de traitter le tout ensemble, lorsque 1'une ou 1'autre des Communications déja faite et a faire encore aurait pour résultat des négociations, dont le but serait la conclusion d'une convention en faveur du commerce et de 1'industrie des sujets respectifs.

No. 57. —1823, Juni 6. — huskisson over dE nederlandsche maatregelen8).

Portugal, seeing the success which attended the effort of America {in de richting van protectie), of course took the same means of getting rid of the evil; and England was soon obliged to agree, that the new arrangement should comprehend Portugal and her

*) r. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 8 April 1823, u. s. 959. 'i No. 55. ■) Huskisson, Speeches, ii, blz. 204—206.

Sluiten