Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A la vérité cet auteur justifie' 1'aote de navigation, qui a établi en faveur des matelots et des navires de la Grande-Bretagne le monopole du commerce de leur pays.

Déja cet acte est modifié a 1'égard des Pays-Bas. Le tems actuel est loin de celui de Cromwel.

Les Anglais, possesseurs de mécaniques plus perfectionnées.' n'ont pas a craindre la concurrence étrangère; voila ce qu'il convient de leur persuader, tandis qu'en réalité plusieurs de nos produits, tels que les dentelles, les toiles, les draps et même les armes fabriquées a Liège obtiendraient dans la Grande-Bretagne un bon débouché.

Si nous avons un traité avec elle, il parait infïniment convenable de ne pas rester en arrière de sa politique a 1'egard de 1'Amérique méridionale. Le gouvernement des Pays-Bas, en devancant la France dans I'envoi de consuls, procurerait bien des avantages au commerce beige.

No. 62. —1824, Januari 7. — de mey van streefkerk aan

falck »).

De koning heeft ontvangen de hiernevens gaande nota2). Uit dezelve zal Uwe Exc. ontwaren, dat het gerugt zich verspreid heeft, alsof Uw verblijf te Londen vooral de strekking zoude hebben om naar aanleiding van art. IX der wet van den 26e» Augustus 1822 s) met het Engelsche gouvernement te onderhandelen.

Ik ben gelast die nota aan Uwe Exc. mede te deelen onder kennisgeving, dat Z. M. door die nota op het denkbeeld is gekomen, of Uwe Exc. zich ook met vrucht zoude kunnen bezig houden met een onderzoek naar de gezindheid van het bedoeld gouvernement om tot schikkingen in het voordeel van den handel en de nijverheid der wederzijdsche ingezetenen over te gaan ten einde, casu quo, zoodanige schikkingen voor te bereiden en dezelve vervolgens te helpen daarstellen.

Het zal den koning in allen gevalle aangenaam wezen hieromtrent Uwe gedachten te vernemen, daar Z. M. zich verzekerd

») Nort£UWeHik' ~ R' A ' Buitett,andsche Zaken- exh- 7 Januari 1824, A no. 12. 8) Stsbl. no. 39.

Sluiten