Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de vierde plaats zal al mede overwogen moeten worden de oorbaarheid van de openstelling der wederzijdsche bezittingen in Amerika en de West-Indiën, bijzonder Surinamen, waartoe men van de zijde van het Engelsche ministerie, hetzij onbepaald hetzij met eenige uitzonderingen, zeer genegen schijnt én welke volgens hetzelve zeer bevordelijk zoude zijn aan de van onze zijde gevraagde verlenging van den-in 1820 gestelden termijn van vijf jaren, gedurende welke de in de vaart op Demerary en Berbice gebezigde schepen, hoewel buiten Nederland gebouwd, in die koloniën evenals nationale zouden worden toegelaten.

Dit is van geen minder belang als het voorgaande, doch hier kan men de ondervinding te baat nemen. Wat kunnen wij uit Essequebo en Demerary aanvoeren? Niets als een gedeelte der koffie, welke die kolonie opbrengt; suiker, heeft de ondervinding geleerd, dat niettegenstaande wij vrijheid hadden die uit de kolonie te halen, men daarvan geen gebruik heeft kunnen blijven maken, zooals in vorige jaren, omdat het zuivere provenue in Engeland veelal 25 a 50 pet. meerder opbragt dan hier. Geeft men nu de Engelschen vrijheid om suiker uit Surinamen te halen, dan zullen rij zeker een gedeelte in Engeland brengen; dat gedeelte is dan toch voor de Nederlandsche markt verloren en zouden wij dan genoodzaakt zijn om de suiker uit onze eigene kolonie uit Engeland te halen, zooals wij thans veel vreemde suiker van hen bekomen; dit is nu nog niet het ergste, omdat zoolang Engeland de Surinaamsche suiker als vreemde considereert, wij maar een gedeelte zullen missen. Maar als Engeland (quasi) om ons te bevoordeelen de Surinaamsche suiker datzelfde voorregt als de Essequebo- en Demerary-suiker toestaat, dan monteert de prijs daarvan ook tot de hoogte van de Demerary-suiker en wij bekomen geen vat meerder van Suriname.

Waarin nu juist dat voordeel bestaat, waardoor de Demerarysuiker zooveel duurder verkocht wordt als alle andere suiker, is mij niet volledig bekend, maar genoeg, dat het different bestaat.

Mogelijk komt het daardoor, dat de suiker uit die kolonie alleen maar in de raffinaderijen mag verwerkt worden en de daaruit voortkomende broodsuiker niet alleen alle de lasten terug bekomt, maar misschien wel als fabrikaat, zooals hierboven beredeneerd is, met eene premie begunstigd wordt, hetgeen in Nederland

<

Sluiten