Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schepen, welke van Harlingen de boter en kaas halen, behooren grootendeels toe aan de boter- en kaaskoopers te Londen.

Het is evenzoo met een aantal kleine vaartuigen, welke in de vaart zijn van Rotterdam op Londen en vice versa. Ook de Schotsche schepen en voor de oostkust van Engeland behooren, indien dan al niet geheel, althans grootendeels aan die kooplieden, welke ons vlas, kaas en meekrap ophalen.

Nu is het immers natuurhjk, al staat alles gelijk, dat de Engelsche kooplieden, om onze scheepsreeders plaisier te doen, die vaartuigen niet uit de vaart zullen nemen.

Men zal daartegen zeggen, dat de onzen dan maar voor rninder vracht varen moeten.

En zeker, dit zouden wij moeten doen, maar wat volgt daar dan uit? Dat de Engelschen hunne vracht ook verlagen en dat men dit van weerskanten zoolange doet, totdat het er op aankomt, wie van beiden het langst zulks kan volhouden. Maar dan zijn wij immers de hjdende partij; men moet immers verwachten, en het ligt in den aard der zaak, dat de Engelsche kooplieden de schepen, in welke zij interest hebben, als het maar eenigszins gelijkstaat, de voorkeur geven.

Welk voordeel kunnen wij dan toch van die gelijkheid hebben, vooral wanneer wij daaraan den zouthandel en zoutvaart moeten prijs geven? Was dit laatste het geval niet, dan kon men beproeven, wat het uitwerken zoude.

Wij moeten vooral niet uit het oog verhezen, dat door de 20% in Engeland de staat van zaken voor ons aldaar niet zooveel verergerd is als men wel denkt. In sonimige artikels, bv. boter, kaas en huiden, bedraagt het verschil van de 20% bij verre na zooveel niet als het te voren was; het drukt alleen op de meekrappen en zaden.

Gesteld dat wij jaarlijks naar Engeland zenden, om het eens te grof te nemen,

2.000 vaten meekrap, dooreen tot 15 sh.

vracht, is £ 1.500.— sterling.

2.000 ton klaverzaad, tot 20 sh. per ton, is „ 2.000.— „

Ik neem er nog bij 5.000 lasten graan en ander goed, dat is... „ 10.000.— „ Dat is jaarlijks zeer grof gerekend £ 13.500.—sterling.

Af ruim f 150.000.—.

Sluiten