Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

INDUSTRIALISATIE

VAN

CHINA

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE TECHNISCHE WETENSCHAP AAN DE TECHNISCHE HOOGESCHOOL TE DELFT, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS L. A. VAN ROYEN, HOOGLEERAAR IN DE AFDEELING DER WERKTUIGBOUWKUNDE EN SCHEEPSBOUWKUNDE, VOOR EEN COMMISSIE UIT DEN SENAAT TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1922, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR

DOOR

HAN TiAUW TjONG

WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR, GEBOREN TE PROBOLINGGO (JAVA)

'S-GRAVENHAGE

MARTINUS NIJHOFF 1922

Sluiten