Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

INLEIDEND WOORD VANZ.EX. WANG KOUANG KY. INLEIDING.

ï'. CULTUUR-HISTORISCH:

AFDEELING 1: china in de oudheid . . , 1—20 Oorsprong en bakermat van het Chineesche ras: 1—2.

Uitvinding van kompas; booten; houtsnijwerk; cultuur van zijderupsen; steengravure; metalen voorwerpen; graveerkunst: 2—4. Algemeene ontwapening, „the big five"; publicatie van geschreven wetten; ijzeren gereedschappen; inkt; elementaire werktuigen; zoutmonopolie; papiergeld: 5—6. Verbranding der klassieken; de „Groote Muur" ; ontstaan van den naam China r 7—8. Vorming der Chineesche natie; uitvinding van papier; ontdekking van steenkool; eerste betrekkingen met het Westen; staalbereiding; houtboekdrukkunst; bereiding vaa glas: 8—12. Aanleg van „Keizerskanaal"; missie uit Japan; stichting universiteit; onderwerping der Turken; missie uit Griekenland; betrekkingen met Arabië; komst van Christendom en Islamisme; Keizerlijke Academie Hanlin Yuan; Gouvernements orgaan „the Peking Gazette": 12—14. Vuurwapenen; katoencultuur; ontwikkeling der wiskunde: 14—16.

Toegang voor Christendom geopend; ontstaan van het „squeeze" systeem; bronzen en lakwerken ; porceleinindustrie: 17—19. China zondert zich omstreeks het midden der 15e eeuw af: 20.

AFDEELING 2: china in aanraking met

het westen 21 56

Arabieren; Portugeezen te Canton in 1516;

Sluiten