Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toepassing van het „squeeze"-systeem; Spanjaarden; invoer van tabak; Hollanders; werving en gevangenneming van Chineezen voor Ned.-lndië; Engelschen; Franschen; Amerikanen, etc.: 21—26.

Eerste verdrag met het Westen in 1689: 26. Redenen van hardnekkigen tegenstand tegen vreemden handel; alle plaatsen voor het eerst voor vreemden handel gesloten bij Edict van 1757 : 27.

East India Company opgeheven; opium vraagstuk; opiumoorlog: 28—29. Verdrag van Nanking 1842; Hongkong voor altijd afgestaan; openstelling van vijf havens; douane-tarief en meestbegunstigingsclausule: 29—30.

Taiping-opstand; tweede opiumoorlog; Engelscbe smokkelhandel van opium; verdrag van Tientsin 1858; vrije uitoefening der Christelijke zending; roof; plundering en brand van het Zomerpaleis ; afstand van Kowloon schiereiland; begin der restauratie: 31—34. Fatale invloeden voor de industrieele ontwikkeling van China; opiumhand el en opiumcultuur: 34—37. Douane-systeem: 37—46. Invloeds- en belangensferen: 46—52. Vreemde postdiensten: 53—55. Oorlogsschadevergoedingen; de politiek der Blanken: 55—-56.

AFDEELING 3: ontwakend china .... 57—86 Twee wegen waarlangs Westersche invloeden China hebben bereikt: gewelddadige en vredelievende weg: 57—59. Bij deze laatste twee invloedskrachten: Het Westersch voorbeeld: 59—63. De Christelijke missie: 63—70. Ontwaking van China; „China voor de Chineezen": 71.

„Battle of Concessions", imperialisme en „conquest by raüroad and bank": 72—74. De Republiek van China: 74—75. Sociale hervormingen: 76—82. Ontwikkeling van den buitenlandschen handel: 83.

Toekomst van China: 83—86.

Sluiten