Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede maaier: die van uitsluitend vreemd initiatief: 144—145.

Derde manier: plaatsen van obligatie-leeningen in het buitenland: 146.

Vierde manier: buitenlandsche leeningen: 146. Spoorweg- en industrieele leeningen: 147—149. China's financieele toestand; vergelijking schuldenlast der verschillende landen: 149—150. Beoordeeling van de schrikaanjagende berichten aangaande een Chineesch staatsbankroet; politiek van „the New International Banking Consortium": 151—155. Wenschelijkheid van China's bevrijding van buitenlandsche schulden; methoden van aflossing der buitenlandsche schulden: 155—157.

AFDEELING 6: verkeer 158—209

Land- en straatwegen; transportkosten in China: 156—184.

Motoren- en automobielindustrie: 165—168. Waterwegen; transportkosten per watervoertuig: 169—171.

Chineesche scheepvaart; perspectieven voor de toekomst van motorbooten: 171—177. Scheepsbouw en scheepswerven: 177—182. Vliegtuigdiensten en vliegtuigenindustrie: 162 —185.

Postwezen; telegraaf- telephoon- en radiodiensten: 185—194.

Spoorwegen: Rijksspoorwegen; vreemde spoorwegen; particuliere spoorwegen: 194—200. Spoorweglengte in verschillende landen: 201. Oorzaken van de weinige uitgestrektheid van het spoorwegnet in China: 201—205. Betrekkelijke vooruitgang van het Chineesche spoorwegwezen en de te volgen politiek: 205 —209.

III: TECHNISCH:

AFDEELING 7: de mijnbouw 210—268

§ 15 Steenkolen: 210—233

Kolenvoorraad in China; hoedanigheid van Chineesche kolen; jaarlijksche kolenproductie: 210—216.

Vreemde mijn bouwondernemingen: 216 —220.

Sluiten