Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I. De Wereldtoekomst is voor een groot deel van China's toekomst afhankelijk.

II. Zoowel uit internationaal als uit Chineesch oogpunt is verdere doorvoering van de industrialisatie van China wenschelijk en mogelijk.

III. Voor den verderen uitbouw van de industrialisatie van China is een uitstekend geordende Staat noodzakelijk; daarnaast is echter even noodzakelijk het uit den weg ruimen van de door de vreemde mogendheden sedert 1842 in China in het leven geroepen en in stand gehouden belemmeringen.

IV. De toepassing in het „Rijk van het Midden" van de „Open Deur Politiek" van John Hay zal alleen dan voor China heilzaam zijn, indien nagenoeg alle verdragen, die dit land met de vreemde mogendheden heeft gesloten, gewijzigd zijn en China als een inderdaad souvereine Staat wordt beschouwd en bejegend.

V. Al moge ook voor belegging van vreemd kapitaal in China ter verdere industrialisatie van dit land, naast het eigen kapitaal nog wel ruimte zijn, de huidige internationale constellatie, die ook hierbij doet vreezen voor een dienstbaar maken van dat kapitaal aan de verwezerdijking van politieke doeleinden, maakt een dergelijk zich vastleggen van vreemd kapitaal in China, uit Chineesch oogpunt beschouwd, niet wenschelijk.

VI. Uit Chineesch oogpunt beschouwd is nationaliseering van de spoorwegen in China te verkiezen boven internationaliseering daarvan.

Sluiten