Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wart mijn ophelderingen bij den tekst betreft, het is niet mogelijk hierin oorspronkelijk ie zijn na Wat mannen als Verwijs, Moltzer, Terwey, Stoett, De Vooys, Nauta e. a. voor bet verstaan van den Spaanschen Brabander hebben tot stand gebracht. Dikwijls heb ik dankbaar van hun werk gebruik gemaakt. Doch ik heb getracht mijn zelfstandigheid' te bewaren, wat de deskundige lezer in verschillende afwijkingen van de verklaringen mijner voorgangers zal kunnen constateeren.

Ik kon natuurlijk enkel kort de beteekenis of vermoedelijke beteekenis noteeren bij de moeilijk verstaanbare woorden en uitdrukkingen. Hoe die beteekenis is ontstaan of wat de grondt voor een of ander vermoeden is, moest in deze uitgave achterwege blijven.

Nijmegen 1918.

Het taaleigen van Bredero (Amsterdam, 1905), H. Smout, Het Ant werpsch dialect (Gent, 1905).

Sluiten