Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de vrije, de sije-loose en verstandige en kreunen

55 zich niet aan onbescheiden vonnissen van sodamig'n volkjen; sij onderscheiden, sij schiften, sij siften, sij keuren', sij kiesen en beproeven der saken waerdigheit aen de ongevalschte waerheit. Het heeft eenige rechtsche of averechtsche geleerde Doctoren met sommige

60 hvpocrytesche schijnheilige gelieft, onse Spaansche Brabander in sijn eere te spreken, sonder dat sij de man gesien noch gehoort hebben. Daar over hebben wij besloten, dat wij hem in 't licht wilden laten gaan, op dat hij hem bij al de werelt, en insonderheit mocht

65 verantwoorden tegen de gene, die met een geveinsde suiverheit hem van te schandelijke oneeriijkheit bij elk een verdacht gemaakt hebben, op dat hare logens en sijne vromigheit sach openbare. Ik, noch hij en ontkenne niet, of hij heeft wel over hem, .dat te beroepen

70 is, maar wien en wat is er, dat volmaakt in alles is? Daar en is niets onberispelijks als God. Maar soo de gemeene spelen van outs af niet anders en verhandelden, als het gene bij de gemeene man ommeging, soo hebben wij dan, na de kleine ervarentheit van de

75 wereltlijke dingen, ons volk niet hooger doen spreken dan sij en verstaan, of dagelijks mede ommegaan. Dat is, een smit van ijser en kolen, een schilder van sijn verruwen, een schoenmaker van sijn leesten, het welk ons niet onvoegelijk en docht. Nu waren wij genood-

80 saakt, volgens ons voorgenomen inhout, twee lichte vrouwen sprekende te maken; de swarigheit wel over-

54 Sije-loose: onpartijdige.

55 Onbescheiden: onverstandige, onbillijke.

59 Rechische of averechtsche geleerde: wezenlijke of kwasi geleerde.

62 Daar over: daarom.

66 Oneeriijkheit: onhebbelijkheid.

68 Vromigheit: zuiverheid.

69 Dat te beroepen is: waar wat op te zeggen valt. 72 Soo: evenals.

74 Ervarentheit: ondervinding.

Sluiten