Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onse Notarissen en Secretarissen verstaan d'r pertinent op de pronunciatien. Dan trouwens 't is haar geoctroyeert, met edicten,

privilegiën en .gratiën Van 't Kaiserladke Hof, o, 't is een volksken seer

extreem.

Robbeknol: De Paus van Romen met al sijn Cardinalen en brengt 'r met van baar teem: 205 En dan laten se 'r nog dunken, dat se verstandige

scribenten bennen; Sij schrijven je daar een goetje, dat se as haar Vaderons van buiten kennen; Ierolimo:

Woör wören de Hollantsche botmuilen? ndement van

so veel

En kwamp er te voorschijn in ons magnifijclaik Reto-

rijclaik lantjuweel. Da was een dingen van d'ander waerelt, 't is rekrea-

tief laik te lesen I 210 Moor Sijases, par Dio santé, wa plechten d'r elegante Poëten te wesen. Item daar hadde ge Kastileyn, de Roovere, Gistellen,

en Kolijn,

201 Verstaan d'r pertinent op de pronunciatien: hebben uitstekend verstand van de uitspraak.

2C2 Geoctroyeert: zij hebben octrooi, bijzondere vergunning om die stadhuistaal te gebruiken.

203 Extreem: buitengewoon.

204 Van haar teem: van haar stuk.

205 Laten s'r dunken: verbeelden zij zich.

207 Van so teel: uit zoo velen.

208 Kwamp: kwam. — Lantjuweel: redenrijkerswedatrijd. Bedoeld is wel dat van 1561 te Antwerpen.

209 Rekreatieflaik: vermakelijk en leerzaam.

210 Wel lieve God, wat waren er toen elegante dichters 1

211 Item: evenzoo. Komt in oude rekeningen voor bij elke post. In vs. 211 on 212 komen de namen van bekende typische rederijkers uit Zuid Nederland in de 16e eeuw.

Sluiten