Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aa:

Jonker, héb j* wat nieuws, geeft 't mij, Eelen baasi T r ij n:

Ik sel je weer wat soets ter gelegender tijd vereeren. Ierolimo:

Een baisloöpen, Juffrouw, dat sode kik wel begeeren. T r ij n:

660 (Dat's u ongeweigert een vuist in u oog.

Ierolimo:

'k He daar een nieuw lieken, maar 't is my wat te

hoog.

An:

Ey-lieve laat eens sien, of wij er wijs op vonden. Ierolimo:

En breek's niet, want 't is mij van den Hertog geson-

denj

Was 't geen raar dingen, Lid, bij had 's mij niet

ges tiert

T r ij n:

665 Ik hoor wel, dat je met geen slechte lui verkiert, Mijn Jonker, set u neer, en laat't mijn eens kijken.

(Sij singen: „Betteken voer na Marye-mont.") (Robbeknol uit.) Robbeknol: Mijn bed dat is gemaakt, nu mag ik eens gaan

strijken

657 Nieuws: Nieuwe liedjes nl.

658 Wal soets: kan in Trijn's mand een 'zeer byzondere beteekenis

hebben.

659 Sode kik: zou ik.

660 Daar boei je niet eens om te vragen!

663 Breek's niet: Breek bet niet. Hij beeft het lang in zijn zak gedragen en het is door op de vouwen.

664 Als het niet iets heel byzonders was, had bij het me niet gestuurd.

665 Slechte: ordinaire.

666 Betteken etc.: is een lied dat zeer waarschijnlijk bestaan heeft, maar het is tot heden niet teruggevonden.

667 Mijn: nl. van zijn meester. — Strijken: gaan.

Sluiten