Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ierolimo:

M'n siel 'k en weet geen raat, een rijk man, die het

heet.

Juff rouwe, 'k he geen tijd, ook wil ik ■da'ge weet Da main de Koning selis heet generoos geschreven, Dat hij mij heet het ampt van sijn koetsier gegeven,

700 Dat 's een superbe last, gentiel en magnifijk;

Dies schouw 'k tavarens viel, want 't is te mikanijk Voor liêns van staat als kik; zemers de glorioosen Die moókt hem niet gemain met masens en vuilnoosen, En sulke gepuffel; een man van authoriteit

705 Die vuigt sich steeds bij volk van zijnder kwaliteit. Hierom, Joffrouw, dunkt mij, so ben ik excusabel, Ten insicht van main staat en is 't niet honorabel: Want liêns die in haar eer en reputacie staan, Die moeten bij geen wijn noch lichte nacie gaan.

710 Behalven dat dees twee des menschen welvaart krin-

ken,

Soo raakt men uit 't credijt door vrouwen en door

drinken.

Graciose Vroukens, main tyd die is voor by: le vo bassa la man de Vostre Signory.

696 neef: heeft. Deze regel ter zijde.

697 He : heb.

698 Generoos: genadiglijk.

699 Iets als opperstalmeester bedoelt hij.

700 Superbe last: voorname betrekking. — Gentiel: aardig.

701 Schouw: mijd. — Viel: ordinaire. — Mikanijk: moet hier min beteekenen. '

702 Liens: menschen. — Zemers de glorioosen: Immers iemand van hooge waardigheid.

703 Masens en vuilnoosen: meiden en smeerkanissen.

704 Gepuffel: Schorrimorrie.

705 Vuigt sich: gaat om.

707 Ten insicht van: in verband met.

708 Menschen die eer en reputatie hebben op te houden.

709 Lichte natie: lichte cavalerie.

710 Welvaerl hinken: scha doen aan de gezondheid. 713 Ik kus u de hand.

Sluiten