Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T r ij n:

745 Kreet je niet?

An:

Krijten? wat? ik barste schier van lachen, Het ging m'n an m'n hert. Ja wel het was soo soet, Hij koft me alle ding: een sulv're vinger-hoet, Een sleutelreeks, een tas, een paar Engelse messen, Met een moie nuwe huik: 't goetje was van sessen. 750 Ik streefden as 'n vos in mijn beste geweit:

Ik geleek sondaags meer de dochter dan dé meit; Maar 't schijnt wel, geen geluk en mag hier lange

duur en,

Wangt een labbige hoop van afgunstige buuren Die gingen bij men vrouw, die simpel was en slecht, 755 En seiden: siet wel toe, de wagen gaat niet recht, Jou mait gaat dus verweent, 't is van haar niet

gekomen,

Jou man geeft heur dit goet, of sij heeft 't genomen: Past op jou geit en la. Mijn vrouw die street m'n an, Als dat ik mij verliep met haar getrouwde man,

760 Het welke ik ontswoer bij ziel, bij santé, bij leven, Soo lang tot dat zij '1 haar ten lesten heeft ontgeven; Maar niet te min soo bleef 't gegriffijt in haar zin. Want wien de jalousie ter herten eens laat in, Daar sal sij haar een plaats in eeuwigheit behouwen,

765 In 't man-volk niet soo seer als in jelourse vrouwen. Mijn vrouw' die ging me na, in huis en op de straat

746 Het ging men an men hert: het deed me goed.

749 '/ Goetje was van sessen: piek fijn.

750 Ik stapte als een vos paard in mijn beste pak.

753 Labbige: praatzieke.

754 Simpel en slecht: eenvoudig, zonder achterdocht. 756 Verweent: opgepronkt.

758 Street m'n an: beweerde met alle geweld tegen mijn ontkennen in.

760 Ontswoer: ontkende met een eed. — Bij sancte: bij heiligen.

761 Haar : zich.

762 Gegriffijt: onwrikbaar vast.

Sluiten