Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Harmen:

De saken van de werelt die gaan wat wispeltuur. I a n K n o 1:

Wat schaat dat Harmen voor u? jt geit u de wagen-

huur;

Jijt bint van Twent en Drent op een stroowis komen

drijven.

Harmen:

1015 Maar dat is niemendal, ik ben soo goet als jij met u

vijven:

Ik heb hier meer gebrocht als jij, versta je dat, Jan? Gij kwaamt er met u kale gat, en ik had mijn

klieren an.

Andries:

Dat 's waar, al wel betaalt: wil jij met de vreemde

gekken,

Dat sou ik en sommige mijn wel dapper antrekken. 1020 O lieve Jan, hadden wij 't en een .ander niet gedaan, Het sou hier mogelijk nergens na soo wel niet gaan. I a n Knol:

So kwalijk niet, segt so, want met de waar van buiten Soo kregen wij in 't land veel af gerechte guiten, Want dat ons is gebrocht, of dat er is gehaalt, 1025 Dat is (God betert) hier te kostelijk betaalt:

D'oude eenvoudigheit, daar wij soo veel van spreeken,

1012 Wispeltuur: onbestendig.

1013 'i Geit u de wagenhuur: Jou kost het niets.

1014 Op een stroowis komen drijven: met niets op zak avontuur hier komen zoeken. Twente en Drente golden toen voor kafferlanden.

1015 Jij met u vijven: vijf zooals jij.

1016 Al wel betaalt: raak geantwoord.

1020 Hadden wij 't en een ander niet gedaan: Hadden wij en sommige anderen *t niet gedaan.

1021 Nergens na: op verre na.

1022 Segt so: dat moet je zeggen.

1023 Af gerechte guiten: doortrapte schelmen. 1025 Kostelijk : duur.

De Spaansche Brabander 8

Sluiten