Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willige luie boeven en leegloopers, op pene als boven. Voorts dat rechte Armen sullen gehouden wesen, u) haar namen, staat ende woonplaatse aan te geven aan de Vaders, daartoe gestelt, om de waarheid daarvan te vernemen, ende des nood zijnde, bekwamelijk inne te ver sien: Aldus gedaan bij de Raden deser Stede, Ac turn den 18 Meert. Presentibus mijn Heer de Schout, ende al de Schepenen.

BREDEROOD.

Andries:

1150 Wat dunk je daar of, Jan? is dat niet wel bedoekt? Ian Knol: Daar is in langen tijd geen beter werk gewrocht. Harmen:

Ja, hoe wel dat men doet, noch sal 't iemant berespen. Andries:

Ja wien? een deel gespuis van fielen, schudden,

wespen,

Of ander gorlegoi van onschamel geboeft? Harmen:

1155 Neen, van eerlijke liên, die d'arremoed' bedroeft. Ian Knol:

Te beter is 't voor haar, die hier rampsalig leven, Indien sij haar gebrek en kommer maar angeven: Men sal d'r in versien; 't is goed na mijn verstand; So bant men voegelijkst de schelmen uit het land. Andries:

1160 Als men den armen dus sou over al versenden,

Werwaarts so souden sij in 't leste dan be-enden?

u) Verplicht zijn.

1152 Berespen: er wat op te zeggen hebben.

1153 Schudden: Schurken. — Wespen: dieven.

1154 Gorlegoi: schorrimorrie. -— Onschamel: Onbeschaamd.

1158 Versien: voorzien.

1159 Voegelijkst: op de geschiktste manier.

1160 Versenden: Wegzenden.

1161 Be-enden: te land komen.

Sluiten