Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1805 Vroeg Mei te maken, deur te gaan en te betalen met

r» i -i betstroi, Uaar sal ik veur sien, ja 'k seper, biet ik aars so ik

hiet.

B yater i s:

Met groote reden, dat 's bun recht, wel seker, sou je

ir -i u niet? £n üc ga hier tot een koopman, om wat gelts t'ont-

_ , tangen, i>oo t hem gelegen komt, op staande voet op een

lom u i i • , bortje te langen.

1810 Hola, hier most rk zijn, Gerrit-buur.

Geeraart:

Wel, Byateris, ik mee. Byateris:

Klopt gij.

Geeraart: Nee, klop jij: propertjes van liever lee. Robbeknol (uit). Wel, wie klopt daar soo hart? wat schaamt u, gij

karonje!

Byateris: Jongman, is mijn Heer niet thuis?

Ierolimo {van binnen/.

Robbert, segt, dat ik ben in besonje. Robbeknol: Hij is niet bij' der hand.

1805 yroeg Mel maken: met de stille trom vertrekken vóór den l«nft °?,CleeI.en ▼erhuisdag. - Hel behhool: laten ze liggen.

1806 ÏSXttSiïEi ~ h 'k ^Ja *■ -"»•z~

1807 hlra'JZr1" " reCKt ^ ***** ^ ^ (™ * 2? l°T,ie fc lm8m- contant te betalen.

in i Cr°PCT(/",'Mn netje, en langzaam,

lölz Karonje: kreng.

■ 8I3 In besonje: in mijn bezigheden.

Sluiten