Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geeraart:

Ik deink, heerschop, dat je nou mijn bootschap wel

weet.

Byateris:

1850 En gij weet wel, geloof ik, Sinjeur, waar ik je om com

besoeken.

Ierolimo:

Mesjeurs, ik kik ben wat geimpeschiert met main „ boeken: Hu no datte kik main debit en fcredit heb gefingeert c 1 . , , bekants, Jh> sluite kik main rekening, en ik make main ballans. En dewyl kik main wmning en verhes heb overge.... „ , slagen, mtt ^o begin ik de open partijen in main nieu journaal xt j .,, over te dragen,

Na de illustre indistructie van Aart de Kordes, main

kompeer.

Geeraart:

Ik praait van men geit, daar leit mijn niet an gelegen,

•, _ Heer. Ierolimo:

Ke ne geen geit par kasa, nauwelijks, soo veel tot \w i ... , main debocie:

Wij koophens doen ons geit geheel en al in de negocie.

!2? ,e W,el weet waai het om doen is.

8>1 Gelmpeschiert met: opgehouden bij het in orde brengen van. 1852 No: nu. - Gefingeert: hij bedoelt gefixeerd, vastgesteld, maar BeÜi:,£egrePa' braM-"™>"H s-nngeerd. gefantaseerd.

1854 Overgeslagen: tegenover elkaar gesteld. Misschien weer een woordspeling.

1856 Illustre indistructie: beroemde onderwijzinge. - Kompeer: hier goede vnend.

1857 Daar: aan die praatjes nl.

1858 Par kasa: in kas. - Dehoeie: misschien weer bedoeld zoowel voor debauche als devotie.

Sluiten