Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geeraart: Nu stil, sel 't zijn? wij komen flus weer. Ierolimo:

Semers, sonder fout. Een roggestjaart in ou ijaers, goot heen, gai ouwe

rabout,

En gai ook, klakkoi, loopt voor den duivel bij uw

_ kommeren. Gai sult mij, ik sweer 't ou, so meschant niet meer

tracteren.

Robknol, k geef ou verlof: ik moe nou doötelijk voort; Leeft eerlijk bij de liens, en doet, gelijk en jongman

.behoort

Goót bij de buurwijfs, hoorde, en of se weer kwamen

manen,

Segt, datte kik ben verraist no Kuilenburg en Vianen.

1872 Flus: spoedig. — Semers: stellig.

\%\ ï?1reggSriaarl..!" oa jaer,: hox,d ie bek- — Rabout: schoelje. lo7« Klakol: kletswijf. — Kommeren: ouwe wijven. 1875 Meschant traeteeren: onhebbelijk behandelen. r Geef oa oerlof: je kunt gaan, ik ontsla je.

1877 Hens: menschen.

1878 Of: als.

1879 Kuilenburg en Vianen : toen vrijplaatsen voor bankroetiers.

Sluiten