Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geeraart:

Gij moei nootsakelijk met mijn gaan en maken een

inventaris.

Notaris:

Ja wel, ik mag mee gaan, eer jij d'r mee wert geïn• teriseert. 1965 Ik sou 't niet doen, speciaal, en had je niet soo seer

gedolleert.

Geeraart:

Waar sal ik de Schout best vinden? tot Anne Klaas

in de Hooren? Of tot het lekkere waartjen in de Munnekedammer

Tooren?

"■■ Hij loopt al wat wiltjes, 't is trouwen heurlie manier. Siet, nou ik van hem spreek, so komt hij juist hier. • (Schout en diefleiers uit).

Geeraart:

1970 Goeden dag, mijn Heer Schout, so jij van wegen u

ampt en officie, Elk een schuldig zijt te doen behulp, recht en justitie, Soo bid ik dat je iens mit me gaat 'hier omtrent, Op dat ik mijn eigen huur-huis open in u presentie

met consent.

Schout:

Wel, waarom? hoe is de saak, en waar is 't huis ge-

G eer aart:

1975 Een Kwidam, 'heerschip, had 't gebuurt, en die is

legen ?

en die

weg etegen,

1964 Ik kan meegaan, eer jij er schade bij zoudt hebben.

1965 Speciaal: amice. — Gedolleert: geklaagd.

1966 Tol: bij.

1967 Lekkere: fijne.

1968 Hij loopt alwat Wiltjes: 't is een scharrelpijp.

1972 Hier omtrent: hier in de buurt.

1973 In u presencie met consent: in uw tegenwoordigheid met uw toestemming.

1975 Kwidam: rare snuiter. — Wieg etegen: er van door gegaan.

Sluiten