Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loost:

Wel, uiag ik dan met recht niet spreken op het mijn? Balich:

2080 Ik geer het mijns weerom, al .sou ik er om vechten. Schout:

Mijn lieve man, gij meuoht u selven soo niet rechten, Daar zijn de rechters toe, die houwen 't voor een keur; Al waar 't u eigen goet, de huis-huur die gaat veur. loost:

Gelooft, mijn Heer de Schout, dat ik 't de man maar

lienden,

2085 Doen hij uit Brabant kreeg sijn aldernaaste vrienden; Ik deed 't op goet .geloof, ik had geen kwaat vermoên, En ben ik het nu kwijt, dat sou de Duivel doen. Otje:

Heer Schout, ik de mensch de schilderij laten kijken, Om of se hem te koop niet wel souwen gelijken; 2090 Ik heb se op 't besien tot sijnent maar gebrocht, En ik en heb se hem niet heel en al verkocht; Daar zijn stukken bij van bei mijn beste-moederen. Schout:

Ja, dat is niemendal, het zijn vertrouwde goederen, Men doet daar op gien recht Geeraart:

't Hoort mijn, 't staat op mijn grongt. Balich:

2095 De gallig om jou hals hoort jou, gij ouwe hongt;

2079 Spreken op: aanspraak maken op.

2080 Geer: verlang.

2081 Rechten: recht verschaffen.

2082 Keur: wettelijk voorschrift.

2088 Schilderij: al het schilderwerk bij elkaar.

2069 Voor het geval dat ze naar zijn smaak zouden zijn om te koopen.

2092 Bêste-moederen: grootmoeders.

2093 Vertrouwde: in vertrouwen tijdelijk gegeven.

2094 Men doet daar op gien recht: daar bemoeit zich het recht niet mee.

Sluiten