Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. KERSTLIEDEREN. DRINKLIEDJES.

50 Comt, verwondert u hier menschen. 83. Ick breng mijn naeste gebuer een dronc.

51 Uijt Oostenlanden ! Elisabeth van 84. Het haentjen van den den wijne.

WouWE 85. Ick drinck den nieuwen most.

V Laat ons gaan om te bezoeken. 86. Is dit niet wel een vreemde gril? JacqüBS

53. Hoe leit dit kindeken. Vredeman; J. j. Starter.

54 Daar is uit 'swerelds duistre wolken. Joh. 87. Dnnk-hed.

Bastiaans; N. Beets. 88. Een deuntje van de hop. Fr. Andelhof;

55. Welk een maar', o herdersscharen ; Pol de Mont.

H. J. roulland.

STUDENTENLIEDEREN.

MINNELIEDEREN.

89. Amsterdamsch Corpslied. A. C. N. Bouw;

56. Schoon lieveken" waar waarde gij.

57. Alle mijn ghepeijs. g0 Encomium patriae ; A.C.W.Staring.

58. Het waijt een windeken coel. , 9, Het jonge volk. K. Mestdagh ; H. Sabbe.

59. Hoe mach een man zijns levens lusten. Q2 Welopgevoed. M. D. Horst.

60. Ick hoorde dees dagen. 93 Met jan K Mestdagh; Radman.

61. Mocht ick o Swaentjen. g4 De gilde viert Em. Hullebroeck; R. de

62. Waer staat jou vaders huis en hof. Clercq.

63. Jan broeder vrijt een meisje zoet. Q, Njord.lied. q j. Neeb; P. H. Damsté.

64. Des winters als het reghent (nieuwemelodie). g6 Triton.iiecj. W. G. van Dugteren; J. A. Prudens van Duyse ; ........ Fijnvandraat.

65. Windeken daer het bosch afdrilt ; g? Nereus-lied. J. G. Milo; M.J. de Waard.

P. C. Hooft. g8 Laga-lied. F. Oberstadt; A. van Eeldb.

66. Het klooster van Sint Arjaan ;

Frans de Cort. SOLDATEN- EN ZEEMANSLIEDEREN.

67. Een trommelaar met rooden mond.FR.keylof,

Prudens van Du yse g soldaeten t'saem te velde gaen;

68. Oene van Sneek. Fr. Jakma; H. Tollens. De scnu„erij. J. H. Speenhoff.

69. Twee kerelen. Peter Benoit; Em. Hiel. Soldatenliedje. H. Zagwijn; G. W. Lo-

70 Het lied van den smid. Frans Andelhof ;

* vendaal.

Frans Liekens. ,02 Een pand van trouw. J. Worp ; J. P. Heye.

71 Van een smeder. Henri Zagwijn; Leo iu

" 103. Zeemans-hed. Boucherij.

l~> Rine-king. Ief Rheinhard; R. de'Clercq.

73'. Regendag. V. Loosjes. LIEDEREN VAN GEMENQDEN INHOUD.

74 Ze wisten het wel. J.Worp;G.W.Lovendaal.

75 Vrijstaats minnelied. *04. Jan de Mulder.

76 Mijn lieveke, zeg, herinnert ge 't u? Cath. 105. Daer was een kwezeltje. van Rennes; V. A. de la Montagne. 106. Wie wilt hooren een historie.

77. Marleentje. Em. Hullebroeck; Willem 107. Bellotje.

Gijssels. 108 • dat saat naar den boscn toe-

78 Gertji * 109- Hij, die geen liedje zingen kan. Em. Hulle-

79! Boerenvrijage. V. Loosjes. broeck ; Willem GiJssels.

80 Van Pier den mandenmaker. JaakOpsomer; 110. Kermispret. J. B. van Bree; J. P. Heyb. R de Clercq. Vlaamsche kermis. Em. Hullebroeck;

81 Mooi lievertje, loop je het grachtje mee R. de Clercq. • rond? A. Loosjes; 112- Afrikaansch bruilofslied ; NlCO

82. Mamma, 'k wil 'n man hê! | Hofmeyr

Sluiten