Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I No- Bladz- No. BUdz.

In 't kamerke, waar het wiegske gong.. 123 252 Slaat de hand aan den riem..... 97 198

Is dit niet wel sen vreemde gril 86 170 Slaet op den trommele van dirre dom

't Is plicht, dat ieder jongen 4 16 deyne 29 65

Slape nu, slape nu 126 258

Jan broeder vrijt een meisj; zoet 63 122 Springht alle zeer, wijfs'ende mans... 30 66

Jan de Mulder 104 212 Sta pal, mijn dierbaar vaderland 7 21

Joden, zoolang in ons harte 27 62 Stort tranen uyt, schreyt luyde 36 76

Sullen ons verbluffen dees 39 81

Klein, klein kleutertje 127 259

Klein vogelijn op groenen tak 136 274 Tim tam'tam, naar den Dam 11 28

Kom luister naar mij....' 112 228 Toen onze mop een mopje was 132 268

Komt knapen en meisjes,verheft nu in koor 10 26 Twee kerelen gingen op zoek naar de

bruid.... 69 134

Laat ons gaan om te bezoeken 52 104

Laet sang en spel, tambour en fluijt... 33 71 Uijt Oostenlanden kwamen met offer-

Lestmael op eenen zomerschen dag 43 88 anden 51 10''

Lief gezichtje, aschblond haar 92 188

Lieveling, 't is tijd 125 256 Van buiten ijs, van binnen gloed 9 24

Limburgs mannen, Christus' vazallen .. 46 93 Vlaenderen, dach ende nacht 13 32

Lize kloeg: zoo gansch alleen 66 128 Voor-Vlaandrens gouden kusten 15 38

Lof zij den helden 26 60

Losjes, losjes, losjes 120 246 Waar de blanke top der duinen 8 22

Waar in 't bronsgroen eikenhout 24 56

Machtig zij uw rijksgebied 6 20 Waarom ik voor geen 1 vreemden

Mamma, 'k wil 'n man hê 82 162 buig?.. 17 42

Meisje, mag ik met je vrijen ? 113 230 Waar staat jou vaders huis en hof ?.. 62 120

Mocht ick, 0 Swaentjen, eens nevens u Wanneer kom ons troudag, Gertji.... 78 154

baden 61 118 Wat is de Meester wijs én goed 45 92

Mooilievertje.loopjehetgrachtjemeerond 81 160 Wat zingt die hooge toren toch 16 40

Mijne moedertaal, mijne moedertaal. . 3 14 Wel Island, gij 'n bedroefde kust 23 54

Mijn lieveke, zeg, herinnert ge 't u?.. 76 148 Welk een maar, 0 herderscharen 55 110

Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten. 117 240 Wie heeft ooit grooter gek gezien..... 87 172

Wie is 't, die van ons wil weten 2 12

Onder moeders paraplu 134 270 Wie wilt hooren een historie 106 216

Ontwaak, gij die slaapt 49 98 Wie zal er ons kindeke douwen 122 250

Op bergen en in dalen 48 97 Winkeken daer den bosch of drilt.. 65 126

Op zijn bloote voeten 121 248 Wordt wakker, 't zonnetje is al op... 140 280

O Vrieslandt, zoo vol deughden 20 48 Wij Amsterdamsche studiosi 89 178

Wij Geuskens willen nu singhen 34 72

Patriam canimus.... 90i80 Wij met z'n beien 79 156

Pier zei: Ik weet een woordeke 80 158

Zeg Griete, wat doet toch die traan op

*t Ros Beyaerd doet zijn ronde 22 52 uw koon 68 132

Ze zeggen, daar is geen koning meer 12 30

Schoon lieveke, waar waarde gij den Zie, de maan schijnt door de boomen. 135 272

eersten Meinacht 561 111 [ Zoodra het bleeke morgenlicht 118 242

Sluiten