Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

dra-ger van't Hol-land-sche lied. Ik breng het in hui-zen en za-len, Dat

dra-gervan'tHol-land-schelied, Ik breng het in hui-zenen za-len, Dat

dra-gers van't Hol-land-sche lied, O, brengt het in hui-zenen za-len, Het

lied is mijn trots, ik ruil het niet Voor't schoonst uit on-eig-ne ta - le.

lied is mijn trots, ik ruil het nietVoor'tschoonstuit on-eig-ne ta - le.

blij-ve uw trots, ons va - der-landsch lied, Dat lied der ei-ge-ne ta - le.

in temnn ^—_^

Sluiten