Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. HOLLANDS ZEE.

1. Mach-tig zij Uw rijks - ge - bied, Hol - lands zo-nen vree-zen niet! Wordt hun

2. In de worst-ling met uw macht, Wint het Hol landsch har-te kracht;'tWeet van

3. Rol uw gol-ven naar het strand; Sla te - rug der dui-nenrand: Hol-lands

lana door u be - dol ven, ba - - men beu - ren zn net noota, met een wij - ken noch van be ven; Frisch- heid brengt gij lu - wend aan; Vas-ter kracht blijft u trot - see-ren, Hol - land bukt voor geen ge-weid! Rus-tig

blij: God zij ge - loofd! O - - ver - win-nend uit de gol - - ven. doet uw storm- wind staan; Uit den dood-strijd put het le - - ven. zal het, als een held, Vloed en dwang en on - recht kee - - ren.

Sluiten