Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. STA PAL!

J. P. Heye. Krachtig, niet te snel.

J. J. VlOTTA.

1. Sta pal, mijn dier-baar Va - der - land, In last en leed in

2. Sta pal, mijn Va - der - land, sta pal, Schoon heel de we - reld

nijd en nood, Doe nog der va-dren eed ge-stand, Voor regt en vrij-heid, wank'-len moog; Om - ring u met een vas-ten wal, En hef kloek-moe-dig

ze~ge of dood! Houd, waar uw reg-ter 't zwaard om-sloot, Op't Bij-bel-boek de 't hoofd om-hoog. De deugd in 't hart, op God het oog, Dan staat gij, wat beI . . I

lin - ker-hand: En sta zóó pal, mijn Va - der-land, Mijn Va - der - land! zwij-ken zal, Dan staat gij on - ver - wrik-baar pal, Mijn Va - der - land! I i N

Tekst en melodie uit Nederl. Liederen, woorden van J. P. Heye, 2* bundel. Uitgave van Gebr. Beunpante, den Haag.

Sluiten