Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21. IEPER, O IEPER, HOE TOONT GIJ U VERHEUGD.

(Liedeken van den Thuijndag *) op het ontzet van Ieperen. 1383.)

-y -J—* * ■ r r •—i r r

1. Ie - per, o Ie - per, hoe toont gij u ver - heugd, Op u - we Tuijn-dag-

2. Ie - per twee maen-den be-voch-ten son-der vrucht, De bond-ge - noo-ten ■)

Fees - te ziet men u in vol - Ie vreugd. Vraagt men waer - om gij seij - den, sich be - reij - den - de ter vlucht: „Van heel de stad men

al dien op - stel doet, Ant-woord vrij - - moe-dig, dat het ge-schie-den siet al - leen de kruijn; Sij is be - - - slo - ten in ee - nen ster-eken

l) Zie de verklaring van het woord tuijn in noot 1, volgende bladzijde. ■) Dit Engelschen en dc Gentenaars die de stad belegerden.

Sluiten