Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t™0?.?^? ee,n dank-bae - re pligt, voor 't wel - daed u ge - daen, Door luijn! i)Sij trok - ken schie - lijk af, be-vreesd voor meer-d'ren nood : Looft

onjje Vrou-we van Tuij - ne, die in nood u bijkwam staen. f*^ Maeg-.de, die ons ha - ren bij - stand bood.

3.

Uijt dankbaer herte voor soo krachtig gena,

Biedt men Maria hulde pligtelijk jaer voor en na.

In Oegst«) daertoe den eersten Sondag staet,

Als binnen leper het blijde klokspel gaet;

Wanneer er toeloop is van duijzende van liên,

Om onze Vrouw te dienen en den ommegang te zien.

l) Omheining (denk aan „den Hollandschen tuin.")

*) Augustus

Sluiten