Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23. WEL ISLAND, GIJ 'N BEDROEFDE KUST.

Liedje van Duinkerken.

1. Wel Is - - - land, gij 'n be - - - droef - de kust, gij doet er

2. zien ') ze gaen al langst de straat, met hul-der»)

3. ge - - - ven zij daer zucht op zucht. In de

r

me - - nig her - te lij - - den; gij maekt de meis - jes

hoofd ne - der - ge - bo - - gen, en hul - der hert - je

lan - - ge zo-mer-sche da - - gen; 't Ka - - pel - le-tje is hul -

f r

g'heel on - - g'rust in de be - droef - de zo - mer - - - tij - - den,

zwaer ge - - laên, met de tra - - nen in hul-der oo - - gen,

der toe - - vlugt: wat gaan ze daer al gaen ma - - ken?

*) Men ziet. *) Haar.

Sluiten