Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ghij zijt ons schilt, en hebt dijn ooghe, Heer, tot dijns naems eer prijs en lof, Op dijne schaepen, die gh'om hooghe Noch sult verheffen uijt den stof; Daarom wil ick, Vrij sonder schrick, Daarom wil ick op u steets mijne sorgh Vast setten, o mijn heil, mijn sterckt, mijn borgh.

>) Vernietigen. *) Slaat. *) Scheldnaam van de Spanjaarden (eig. een vertaling van marrano = varken of spek: scheldnaam dien de Spanjaarden aan Joden en Mohammedanen gaven). *) Hen. ") Doet verdwijnen.

Sluiten