Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geusen dapper schoten,

De Spaengiaerts namen de wijck,

Aen lant sij onverdroten

Liepen door het slijck;

Te Dordrecht voor de steê

Dij sagen als Moorianen

Als ze «) uijt den dreck quamen;

Haer vaenkens *) sleepten sij mee.

O Princen die uijt u landen Al om de waerheijt claer, Verlost uit Herodes handen, Gevluchtet sijt voorwaer, Valt Godt den Heere te voet, Dat hij victorie wil gheven, En wij so mogen leven, Om te beërven d'eeuwighe goet.

*) Innamen. *) Zich gedragen. *) Zonder uitstel. *) De ellendigen, boozen. *} Onderweg. •) Alsof ze. 7) Vaandels.

Sluiten