Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

O Nederlant! u Vorst, u Prins soo vroom! Die daer de blom was van d'Oranjenboom! Die door sijn deucht u van het Spaensch gesoord Soo heeft beschermt, leijt nu eylaes vermoord!

3.

Gelyck de Sonn' het licht is van den dag, Soo oock dees Prins ons licht te wesen plag; Die raet en daed hier by ons is geweest Is nu ontsielt, by Gode leeft syn geest.

4.

Als de Maraen 's Lants vryheyt druckte seer, Met moord en brand dat noch vervulde meer, Heeft dese Prins daer tegen hem gekant, End' opgeset syn goet en bloet voor 'tLand.

Ghij vrome d'wijl dat dit sóo is geschiet, End' dattet nu kan wesen anders niet: Vertrout op God, door 's Princen spruyten haest Sal Spanjen noch verwert staen en verbaest.

Sluiten