Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.

Bedriegt u niet, siet toe, siet toe,

Schijnheijlige gesoorden, Ghij zijt nu Gods gesalfde moe, En hebt soo gaen vermoorden Den vader uwer landen Met uwe eijgen handen, Doch wat u daer — Voor naecki, hier naer Sult ghij wel worden waer.»)

») Beteekenen. *) Gewaar.

Sluiten