Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teer, Ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.

2.

So, ras dan, herderkens, komt naar den stal, Speelt een zoet liedeken voor dit teer Lammeken; Mij dunkt, het nu welhaast slapen zal; Na, na, na, enz.

3.

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij; Zingt een motetteken J) voor uwen Koning; Wilt hem vermaken door uw melodij; Na, na, na, enz.

') Veelstemmig kerkelijk gezang van kleinen omvang op bijbelschen tekst.

Sluiten