Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lie - de-kens klin - ken zoo luid, Dat hoor - de de lief - li-ke

blij - der het gel - de-ken klonk, 't Geen diep haar in 'ther - te-ken

' t£% '11111 rn* j L l J j j j J j 1 ' L l J 'i1j J* s •

-tr—^-»»-*»--5»-^»-5*-«»-*»1 -2+J&zÉ+J2=1i»-&-&-Td+-

y^=*= —=—F—g^=[^ l i E =j

bruid.... Ze zag naar den zan - ger zoo teêr, Ze

drong Wel vond zij het lied - je zoo lief, Maar

keek op den rij - ken ook la - chen - de neêr, En bei - den ver - lang-den haar

't gel - de - ken is een zoo mach - tig ge - rief. Wat werd nu des her - te - kens

zeer. En bei-den — — — — — — ver - lang-den haar

dief? Wat werd nu — — — — — — des her - te - kens

\, &n En &n r ^

v —S , p y y =^*—y y

Sluiten