Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k Hoor, jij is verliefd op Sari, Sari;

Maar die pret moet jij laat staan! Pas maar op voor Pieter en Dani, Dani:

Hul is kèrls, wat so maar slaan. Refrein. Gloo' toch, Gertji, enz.

3.

Jij weet, as ons Zondags kuier, kuier,

Achter om di kop voorbij, Dan zeg ik: Nonni, lich jou sluier, sluier,

Kom en geef een soen ver mij. Refrein. Gloo' toch, Gertji, enz.

Janni, al di soentjes help ni, help ni, Kijk ver Pieter en ver Griet:

Vandaag wil hul mekaar ni hè ni, hè ni: Al di soentjes is ver niet.

Refrein. Gloo' toch, Gertji, enz.

6. i)

Ons moet dan di pret maar staan laat, staan laat, Ons moet maar di soen' laat blij;

Ik sal mijn ei'e pad dan krij maar, krij maar En jij kan naar Sari vrij.

Refrein. Gloo' toch, Gertji, enz.

Overgenomen uit den Hollands-Afrikaanse Liederbundel, verzameld door Dr. N. Mansvelt.

*) Het 5<ie koepiet, bevattende de woorden door Janni gesproken, ontbreekt. Het liedje werd den veraamelaar meegedeeld door een Hollander, die het op commando en in krijgsgevangenschap had hooren zingen.

Sluiten