Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Als ick den edelen wijn aanschou, Vergeet ick mijn labueren,») En voeg het in de beste vou *) En laet fiolen trueren.

Wijn, wijn, fijn edele wijn, Sober wilt ghij ghedroncken zijn, Anders soo zijt ghij fenijn Van wonderlijcke krachten.

3.

De wijn is uut, de croes is leech,

Een ander doe ik schencken;

Mij dunckt, ick creech so wel mijn deech,

Ick can gheen droefheijt dencken.

Wijn, wijn, fijn edele wijn, Sober wilt ghij ghedroncken zijn, Anders soo zijt ghij fenijn Van wonderlijcke krachten.

4.

Noë heeft den wijn gheplant Al door 't bevel des Heeren; God den Heer sij lof en danck, Die 't hier al doet vermeeren.

Wijn, wijn, fijn edele wijn, Des menschen hart verheucht ghij fijn; Ghij zijt een goede medicijn, Als ons die Schrift doet leeren.»)

*) Moeite en zorgen.

*) Schik er mij zoo goed mogelijk in.

*) Leert.

Sluiten