Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.

Den wijn die comt so verre, so menighen mijl gereên Op wagens en op kerren tot *) Delft al binnen der steê, Sij comt al uijt den lande van Colen al over den Rijn, Getont in volle vaten — o wijn,

Weest wellecom, wijn!

4.

Gesellen en wilt niet sorgen, al hebben wij nu geen geit, De waert sal ons wel borgen, hout u cloeck irwhet velt! Wij willen ons laten inschrijven en stellen in een francijn *) Wij willen noch 't avont hier blijven — o wijn, Weest wellecom, wijn!

l) Puikje. ") Mondt (smaakt) mij. *) Van doene bebben = noodig hebben. 4) Te. *) Perkament

Sluiten