Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE TEKST.

(Vertaling van den dichter.)

Wij verheffen zingend

Ons roemrijk vaderland;

Wij, aan den Rijn, aan Schelde en IJssel,

En aan den breeden Oceaan gezeten;

Tot voorspoed opgeklommen

Langs 't pad van tegenspoed;

Door voorouderlijken band tesaam verknocht.

Wie zal ons trotsen, door een naam te prijzen,

Die uitsteek' boven dien

Der manhafte Vriezen

Die den naam der Bataven gelijk zij?

De dubbele Lauwerkrans »)

En de Olijf van Pallas

Sieren groenend onze slapen.

Van de uiterste

Grenzen der aarde

Gaat een heilwensch op —

Paart zich eene zeegnende stem

Met dit ons Koorgezang:

O Vaderland, uw voorspoed groeije!

Moog' welverdiende roem

Uw deel zijn, alle tijden door!

') N.l. van Mars en van Apolio.

Sluiten