Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De beker ruischt, de beker schuimt! Sa, makkers, frisch en opgeruimd

Het glas aan uwe lippen! Die op zijn kamer koekeloert, En geestversnipprend dwaasheên snoert,Drink' water als de kippen! Het beste biertje, enz.

Uit „Zes liederen" van Eaiiel Hullebroeck, 10e reeks

3. De gilde juicht, de gilde viert! Hoerra! de pet omhoog gezwierd,

En nog eens hard geklonken! De blokker ligt reeds log en loom, Gekweld door naren blokkersdroom, Met drooge keel te ronken!

TI.. L . . .

net Deste Diertje, enz.

13

Sluiten