Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Geluk, man en vrouw 1

Geluk op jul trouw!

Wens almal tesaam var jul twee.

Di koffi is klaar,

Di pudding is gaar,

Di ou nooi sal koek en têrt gee... (3 maal.)

Di koffi is klaar,

Di pudding is gaar,

Di ou nooi sal koek en têrt gee.

3.

Nou, niggie en neef.

Al gaat dit hoe skeeF,

Bewandel jul weg hand aan hand,

Met liefd' in jul hart,

In vreugd' en in smart.

„'tSaI alles reg kom" sê Jan Brand... (3 maal.)

Di liefd' in jul hart,

In vreugd' en in smart.

,'t Sal alles reg kom" sê Jan Brand.

Sluiten