Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbeweeglijk zich te schamen lag. Hij sprong dan recht en Julia viel schreiend in zijn armen.

— «O Johan! mijn lieve Johan! »

Het was een roerend schouwspel en Johan, die alle bewustzijn verloor, streelde met zijne bevende vingeren over haar hoofd en op hare schouders. Pas na een dikke stonde begreep hij uit de stootende woorden van de hopelooze Julia dat de politieagent schielijk op straat aan beroerte gestorven was. Hij begon stille te weenen en zijn hart was zeer aangedaan.

De dagen, die hierop volgden, slierden langs een grijze reke voorbij en Johan Doxa herkende zijn eigen niet. Hij zat op zijn kamertje te dubben en zijn ongemak bleef duren. Hij at niet, telde de morgens en de avonden, en de nachten vervulden zijn geest met beel-

Sluiten