Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der herberg zitten. Een zwart hondje kwam, tusschen Doxa's voeten, een handsvol garnaalsteertjes oplikken en keek toen op, in korte verwachting. Na een tijdje drong een dansende groep bonte jongelingen aiover den engen drempel rond den toog. De bazin had het seffens heel druk en de baas, die groot en rood was, kwam al kauwend in het deurgat van de keuken staan, om ontzag in te boezemen. Dat jong gedoe deed zeer vroolijk, intrigeerde iedereen op goed-val-het-uit, in hoog stemgegichel. Een blauw clownmeisje ging buigen over het peinzend hoofd van Johan Doxa en vroeg :

— « Awel! wat hei-je met uw peterselie gedaan, kalfskop ? »"

Johan Doxa, geheel weg met zijne vage gedachten, antwoordde goedig, onnoozel:

— « Nikske... » En hij bezag Anatole al blozend. Toen sprak Anatole, stil in 't algemeen gedruisch :

Sluiten