Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met volle fanfaren, de straten opdreunde. Kinderen droegen rieten waaraan papieren lantarentjes te wiegelen hingen. De veelkleurige lichtjes stippelden aardig in den vroegen avond. Ergens ontmoetten ze, plots eenzaam, een blinden grijsaard, die zijn hond verloren had en woest-mompelend langs de gevels voortsukkelde. Ze waren hem al lang voorbij, toen Johan Doxa ineens staan bleef en, met een dwazen glimlach :

— « Nu vind ik het half stuivertje », zei hij.

Hij was er geheel blij om en hief het in de klaarte van een gaslantaren Op. Hij voegde erbij :

— «Ik wist wel dat ik het had. 'k Had het dezen morgen in de kerk langs mijn broekpijp die gescheurd is, laten vallen, 'k Had het opgeraapt, ge ziet het nu zelf, Anatole !... »

Een kleine nietdeug, met een mombakkes gelijk een doodshoofd, riep achter hem :

Sluiten